Khoa học lý giải tâm linh như thế nào?

Đào Vọng Đức, ông là nhà nghiên cứu Khoa học,ông rất tâm huyết,tìm hiểu và nghiên cứu về tâm linh,ông cho biết. 

Khoa học và tâm linh không đối nghịch nhau.

Ở thế kỷ XX,vật lý học đã xuất hiện sự ra đời của thuyết lượng tử. Và thế kỷ XXI,một số học giả nổi tiếng sẽ được đánh dấu 1 bước phát triển vĩ đại có liên quan đến sự nhận biết được rằng khoa học và tâm linh không đối nghịch nhau. Mà là hai mặt để hỗ trợ cho nhau trong việc nghiên cứu hiện tại. 

Pauli,là nhà vật lý nguyên tử trong thế kỷ XX,đã nhận định và cho biết, Nếu vật lý và tâm linh được xem như các mặt đối ngẫu, bổ sung cho nhau trong thực tại sẽ vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng thực tế có những chuyện không thể lý giải được,thậm chí có những chuyện hư hư,thực thực không rõ ràng và vô lý nhưng lại có một số người đó gọi là Phật bảo thế, Thánh bảo thế….

Quan điểm của Einstein về sự tương đồng giữa khoa học hiện đại và Phật giáo

Tiêu đề thuyết lượng tử được nói trên đó gọi là (nguyên lý bổ  sung đối ngẫu) cho ta thấy rằng sóng và hạt là hai mặt bổ sung cho nhau của hiện tại. Nguyên lý này cho ta thấy một hệ quả vô cùng quan trọng đó chính là một vật thể vi mô chuyển động nhưng lại không chuyển động theo bất kỳ một quy đạo nào cả, điều này có nghĩa là di chuyển từ vị trí  này sang vi trí khác theo nhiều con đường cùng một lúc. Suy ra vật thể vi mô này có thể duy chuyển cùng một lúc và có thể xuất hiện tại vô số vị trí khác nhau, cũng cùng một lúc một lúc có thể ở nhiều trạng thái khác nhau, cùng lúc đó có thể làm vỏ số việc khác nhau xảy ra cùng một lúc. 

Chính vì điều này khiến cho chúng ta ta liên tưởng tới kinh Phật có liên quan nói về các Đức Phật và các Chư Vị Bồ Tát phân thân ra hàng trăm hàng nghìn vạn ức hóa thân đi khắp ba nghìn đại thiên trên thế giới giáo hóa đi cứu độ chúng sinh .

  Đặc biệt trong thế giới vi mô,khi mọi mối quan hệ tương tác thì đều được di chuyển bởi các quy luật lượng tử, nguyên lý đối ngẫu, cũng được thể hiện rất rõ ràng cho ta thấy đây là một nguyên lý nền tảng dẫn đến những điều kỳ diệu mà nhiều khi lời nói không thể diễn tả được tường tận bằng logic lập luận của chúng ta thông thường mà phải cần sự hỗ trợ của yêu tố (Trực ngộ chân như) đó là giác ngộ. 

  Các hoạt động tâm linh hiện nay chưa được số đông ủng hộ là vì bản thân vấn đề tâm linh chưa chứng minh được sự trong sáng,có mặt tích cực và có lợi ích cho xã hội. 

  Về mặt lý thuyết thì chưa ai chứng minh được là có hoặc không có tâm linh. Mà ở đây tùy thuộc vào lòng tin và sự trải nghiệm của mỗi người. 

  Nhưng thời gian gần đây có thông tin về những khả năng đặc biệt của con người nhưng hiện tượng kỳ lạ mang tính tâm linh được thể hiện rất đa dạng và phong phú trong đời sống cộng đồng trong nước cũng như toàn thế giới, nhưng bên cạnh đó lại có những biểu hiện tiêu cực dẫn đến những kết quả không tốt. 

  Schrodinger tác giả của phương trình cơ bản trong khi thuyết lượng tử cho biết. Muôn đời và mãi mãi chỉ có bây giờ và hiện tại là duy nhất không có kết thúc. 

 

Loading Facebook Comments ...